top of page
sky sit.jpg
welcom .png

ขอต้อนรับสู่ London Learner บ้านหลังเล็กๆ อันแสนอบอุ่น

ครูอู๋เปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยความตั้งใจที่อยากเห็นเด็กไทยเก่งขึ้น

เนื้อหาในทุกคอร์ส ล้วนออกแบบมาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้นนักเรียนของครู (หรือเรียกว่าสั้นๆ ว่า  Londoner) จึงจะได้รับความรู้อย่างครบถ้วน และเข้มข้นที่สุด

ขอเพียงแค่เด็กๆ เปิดใจ ภาษาอังกฤษก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป...

OUR CLASSROOM

School Supplies
_edited.jpg
Teacher Helping Student
Image by Júnior Ferreira
Image by Saketh Garuda

เน้นเข้าใจมากกว่าท่องจำ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมสนุกสนาน เรื่องเล่า เพลง และบทกลอน

ที่เสริมสร้างให้นักเรียนเข้าใจไวยากรณ์

อันแสนยากและซับซ้อน ได้อย่างง่ายดาย และรวมเร็ว ทั้งยังจดจำคำศัพท์ได้

โดยไม่ต้องท่อง

เน้นกลุ่มเล็ก และ ผู้เรียน
เป็นสำคัญ

สำหรับคอร์สสอนสด จะรับไม่เกิน 10

คนเท่านั้น เพื่อที่ครูจะได้ดูแลนักเรียน

ทุกคนได้อย่างทั่วถึง เสริมจุดแข็ง

แก้จุดอ่อนของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด อีกทั้งครูยังพัฒนา

และปรับหลักสูตร โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ด้วยพื้นฐานการเรียนรู้ของนักเรียนที่แตกต่างกัน การเรียนที่ London Learner จะมีความยืดหยุ่น

และปรับเปลี่ยนเพื่อให้ผู้เรียนได้ผลลัพธ์

ที่ดีที่สุด

ติดอาวุธด้วยเทคนิคลัด
ทริคขั้นเทพ
พิชิตคะแนนสอบ

เสริมเครื่องมือทำข้อสอบด้วย

เทคนิคลัด และทริคพิเศษขั้นเทพ

ที่พิสูจน์มาแล้วว่า ทำให้การทำข้อสอบ

เป็นเรื่องง่ายๆ พิชิตคะแนนเต็มได้ไม่ยาก

เน้นเรียนสนุก
เสริมความรู้นอกห้องเรียน

บรรยากาศในห้องเรียนสบายๆ เรียนรู้อย่างสนุกสนาน ไม่เครียด เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ

อีกทั้งครูจะเพิ่มความรู้นอกห้องเรียน เพราะนักเรียนของ London Learner

จะไม่ใช่แค่เก่งเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ยังเป็นคนมีความคิดความอ่าน

และมีความรู้กว้างไกล

Home: Benefits

ข้อมูลคอร์สเรียน

Home: Courses
FDE7CBF2-C5A3-4F2D-91A4-E0CC9DD10AD6_1_1

ภาษาอังกฤษ

ประถมปลาย

สร้างทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ รวมทั้งปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ

ทั้งไวยากรณ์ และคำศัพท์ใน

ระดับต้น ฝึกทำข้อสอบ

วิเคราะห์ข้อสอบ

เพื่อเตรียมสอบเข้าเรียน ม.1

ภาษาอังกฤษ

มัธยม

เรียนรู้ไวยากรณ์อย่างครอบคลุม

คำศัพท์ระดับกลางและยาก

พร้อมตะลุยโจทย์ปีเก่าๆ

และฝึกทำข้อสอบจำลอง ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดที่จำเป็น

สำหรับสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย

Workshop

หลากหลายกิจกรรม Workshop

ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน

ไม่ว่าจะเป็น เทคนิคพัฒนาการเรียน  ศิลปะ

ทำอาหาร เพ้นต์กระเป๋าผ้า

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน     

Feedback

ความในใจของผู้ปกครองและนักเรียน

Home: Testimonials

เรียนภาษาอังกฤษ&ศิลปะ ไม่เหมือนที่อื่น ครูอู๋ดูแลใกล้ชิด แก้ไขปัญหาการเรียนของนักเรียนได้ตรงจุด เน้นความรู้และความสุขของเด็กๆค่ะ 🙋🏻‍♀️ลองมาเรียนแล้วจะรู้🥰

Home: Teachers

ครูอู๋ - ปรวัชร ชินาลัย

การศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษธุรกิจ (Academic Excellent), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

  • มัธยมศึกษา โรงเรียนเบญจราชรังสฤษฎิ์ (รุ่น 117) จ.ฉะเชิงเทรา

 

ประสบการณ์

อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ สถาบัน Chula Ready Tutor

อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ โครงการ EP

โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

อาจารย์ผู้ช่วยการจัดอบรมหลักสูตร Teaching English as a Second Language

 

ผลงาน

ฝึกฝนนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ เช่น Skit, Story telling, Speech และ Spelling Bee

ฝึกฝนนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ

เช่น Science Project และ Science Show

ฝึกฝนนักเรียนเพื่อเป็นพิธีกรภาษาอังกฤษ ในงานรางวัล

โรงเรียนพระราชทาน และ Robot World Competition

Sunrise over the Wheat Field
580b57fcd9996e24bc43c521.png

Follow us on Instagram

580b57fcd9996e24bc43c521.png
Home: Instagram

Contact

Thanks for submitting!

Teacher Helping Student
Home: Contact
bottom of page